Vilket ansvar har du att göra dig attraktiv för en arbetsgivare ?

Stephan Philipson
Publicerat 3 april, 2012

Vi har i bloggen nyttjobb-metoder.se lämnat tips på insatser du kan göra för att komma högt upp ,och långt fram i kön av arbetssökande . Inte alltid så enkelt. Men det fungerar ! 

 

Men vilket ansvar tar du själv över din situation ?

Kan du påverka något över huvudtaget ?

I mitt arbeta som föreläsare och utbildare, träffar jag personer som varit i samma situation du . Det som skiljer några av dessa personer från övriga, är envishet och målinriktning  hur de når fram till sitt “drömjobb”.

Jag skall berätta om två personer  som får vara exempel på att det går att förändra och påverka sin situation.

 

Du måste ta kontroll
Det krävs en hel del egna initiativ för att nå fram i trängseln av arbetssökande med bra och välskrivna CV . En viktig förutsättning för att lyckas. Du måste ta kontroll över din situation och lägga upp en egen strategi hur du tänker nå ditt mål.
Jag har träffat många som klarat av denna utmaning. De två personer jag vill lyfta fram  är Lena och Lukas. Båda har fokuserat på ny och kompletterande utbildning för att möta krav och önskemål arbetsgivare fört fram som nödvändig kompetens för att bli extra intressanta vid en rekrytering . I deras fall var det ämnesområdet “marknadsföring och försäljning” som krävde en komplettering.
Tänk långsiktigt
Lena började sin aktiva företagssökning och målmedvetna satsning via ” Handelskammaren” på den ort där hon ville arbeta . När jag fråga henne varför hon sökte sig till denna organisation var svaret ;
– “Där finns alla de företag som jag skulle vilja arbeta hos”.
Genom denna enkla men kloka väg fick Lena kontakt med flera intressanta företag. Företag som såg möjligheten att lära känna Lena på ett enkelt och otvunget sätt än via eventuella “jobb annonser”. Under studietiden fokuserade Lena på några få företag, där hon på olika sätt visade sina talanger och starka sidor för att klara säljjobbet.
I dagsläget har Lena konkreta jobberbjudanden som hon överväger, och kommer inom kort att börja arbeta med nya spännande uppgifter inom ett område vilket tidigare var helt främmande för henne.
Tänk annorlunda

Mitt andra exempel är Lukas som tidigare arbetade inom restaurangbranschen. Han ville byta och satsa på något nytt. Det som förenar Lukas och Lena är deras sätt att tänka annorlunda och aktivt söka upp företag där de skulle vilja arbeta.
I Lukas fall hade han redan, när han började sin utbildning, riktat blickarna utanför landets gränser. Men i stället för att vänta tills han hade sitt examensbevis i handen. Började han sin bearbetning av potentiella företag månader i förväg.
Lukas tänkte att Svenska företag behöver expandera utanför landets gränser, och sökte därför länder och regioner som är i stark expansion. Lukas fall valde han Kina.
Därefter påbörjade han en målmedveten kartläggning av företag som skulle kunna vara intresserade att sälja sina produkter i Kina. De utvalda företagen besökte han och målsättningen var att få dessa företag intresserade och se möjligheter med en “etablering i främmande land”.
Lukas resonerade väldigt enkelt “Kunde Ostindienfarare göra det så kunde väl han göra det samma “.
I höst beger han sig till Kina och på plats genomföra en marknadskartläggning på uppdrag av några företag .Därefter börjar han en bearbetning mot riktat till den Kinesiska marknaden med spännande Svenska produkter i sin produktportfölj.
Kan De – Så kan Du
Jag vill inte på något sätt förenkla eller minimera eventuella svårigheter och problem som kan dyka upp på resans gång. Men jag vet att dessa två personer. Samt många fler genom på initiativ och målinriktat arbete , byggt upp sin “jobb – sökar – strategi” ,och på så vis skapat sin framtid .
Så, kan Lena och Lukas  göra det . Är det inget som hindrar dig att göra det samma. Men gör det  på ditt  sätt och som bäst motiverar dig att komma dit du vill i framtiden.

Lycka till !

Relaterade inlägg

Om artikelförfattaren

Stephan Philipson – Jag är utbildare, lärare , konsult i företagsutveckling för små och medelstora företag , Marknads & PR Chef på CDI Dental AB

Stephan har lång erfarenhet och djup kunskap från ett långt och fortsatt framgångsrikt yrkesliv inom marknadsföring och försäljning. Han har dessutom medverkat i ett stort antal rekryteringsprocesser inom detta område.
Lars Narhed CEO CDI Dental AB

Medverkar i boken Stephan är en av dem som hjälper dig till nytt jobb i e-boken Nytt Jobb - Snabbare och enklare
Hit vänder du dig för att få ut mer av Stephan
Telefon: +46706979598

Lämna gärna en kommentar

Dela med dig av tankar, känslor, erfarenheter, tips eller ytterligare information relaterat till vad du just har läst