SUPPORT: “Inget händer när jag har fyllt i min e-postadress”

Ibland kan det ta några sekunder innan registreringen “går igenom”. Om det dröjer mer än 15 sekunder är något fel.

Kontrollera även detta:
1. Fungerar din internetanslutning?
2. Om internetanslutningen fungerar har det uppstått ett tillfälligt problem i kontakten med servern som hanterar formuläret. Försök i så fall lite senare.