SUPPORT: “Jag betalade, men sedan hände inget mer…”

Ett mejl med mig som avsändare, Kristian Borglund, skickas strax ut till dig. Det innehåller en länk för nedladdning. Ibland kan detta meddelande dröja upp till 30 minuter.
Kolla även i din skräp/spam-mapp om det kan ha hamnat där.
/ Kristian